Priser

Enkel lektion: 630 kr.

En lektion är 45 minuter.

Allmänna villkor
Betalning erläggs via Swish i förhand eller kontant på plats i samband med lektion alternativt via faktura. Fakturabetalning skall finnas inne på mottagarens BG senast dagen före den första bokade lektionen. I annat fall ställs bokad lektion in, tills dess att betalning har kommit in.

Frånvaro, eller sent ombokad sångtid anses förbrukad och återbetalas ej. Inställd undervisning från Linda Holbergs sida ges igen vid snarast möjliga tid.

Ombokning
Ombokning görs senast kl. 15.00 dagen före bokad tid. Detta för att möjliggöra att hitta en ersättningselev till samma tid. Det är tillåtet att omboka sin tid två gånger innan den anses förbrukad.

Villkor workshop
Deltagare förbinder sig vid anmälan till sin plats. Vid sjukdom (mot läkarintyg) kan denna plats tas igen vid nästa tillfälle.

Sekretess
Vid all undervisning råder sekretess. Detta för att skapa en trygg miljö för eleverna.

Ljud-/videoupptagning av lektion
Ljudupptagning av lektion för privat bruk är tillåtet. Dock endast av din egen sångtid. Det är strängt förbjudet att sprida dessa ljudupptagningar vidare, publicera dem eller dylikt. Respektera den sekretess som råder i utbildningsrummet.

Videoupptagning är ej tillåtet, om ej annat är avtalat.

Betalning

Faktura skickas via E-post. Vid önskemål om pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift á 25 kr.
Betalning görs till bankgiro 5112-5193

Företagsuppgifter

Linda Holberg
Kyrkbacken 3
446 40 Skepplanda

Org.nr 741223-4960
Momsreg.nr SE741223496001